Ocac.go.th


“BOXES OF LIFE” เรื่องเล่าจากตึกไทยในประเทศมาเลเซีย
จำนวนผู้เยี่ยมชม 1855 คน
 •  “BOXES OF LIFE” เรื่องเล่าจากตึกไทยในประเทศมาเลเซีย

   

   
  โดย... อุษาวดี ศรีทอง
   
  ภาพของตึกระฟ้าที่อัดแน่นจนเต็มผิวดินกับวิถีชีวิตของผู้คนที่เร่งรีบในเมืองใหญ่ ซึ่งต้องตื่นเช้าเพื่อเข้างานและกลับถึงบ้านหลังตะวันตกดิน เหล่านี้คือวัฏจักรชีวิตของคนเมืองในพื้นที่ซึ่งมีความเจริญทางเศรษฐกิจแต่จิตวิญญาณของผู้คนกลับแห้งเหือดลงทุกขณะ ในทุกเมื่อเชื่อวันกับคำว่าสังคมที่บีบให้ความเป็นคนและตัวตนของมนุษย์ค่อย ๆ กลืนหายไปตามแบบแผนปฏิบัติ ภาพของคนเมืองที่เต็มไปด้วยความฝ่าฟันในทุกจังหวะชีวิตจึงได้ถูกไตรรัตน์ ศรีบุรินทร์ ศิลปินผู้เฝ้ามองความเป็นไปของผู้คน ในฐานะตัวแทนของพลเมืองเมืองหลวงเพื่อแทนค่าสิ่งเหล่านั้นสู่ผลงานภาพพิมพ์แกะไม้และวาดเส้น
  สำหรับแรงบันดาลใจของไตรรัตน์เกิดจากการที่เขาต้องเดินทางจากบ้านเกิดที่จังหวัดเลยอยู่บ่อยครั้ง นับตั้งแต่ที่ไตรรัตน์ได้เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในช่วงวันหยุดไตรรัตน์มักจะเดินทางไปรอบ ๆ มหาวิทยาลัยเพื่อเก็บภาพวิถีชีวิตผู้คน โดยสิ่งที่เขาประทับใจมากเป็นพิเศษคืออาคารเก่า ๆ ที่ทำด้วยไม้ซึ่งแฝงตัวอยู่ในย่านการค้าหรือตลาดเก่า บางอาคารไม้เริ่มผุพัง เงียบเหงา มีเพียงคนแก่และเด็กที่อาศัยอยู่และรอคอยการกลับมาของคนหนุ่มสาวที่เข้าไปทำงานในเมืองหลวง เรื่องราวเหล่านั้นกระทบใจไตรรัตน์มากยิ่งขึ้นเมื่อหลังสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ไตรรัตน์ได้เข้ามาทำงานในกรุงเทพมหานคร และพบว่าเพื่อนร่วมงานของเขาส่วนใหญ่นั้นเป็นคนต่างจังหวัด โดยทุกคนต่างมีความหวังว่าเมื่อทำงานไประยะหนึ่งก็อยากย้ายไปบรรจุในหน่วยงานของจังหวัดที่ตนจากมา ซึ่งหลายคนก็ทำสำเร็จ ในขณะที่หลายชีวิตยังต้องทำงานต่อไปในเมืองใหญ่ที่วุ่นวาย
  หลังจากทำงานในกรุงเทพฯ ได้ 3 ปี ไตรรัตน์ได้ทบทวนตัวเองและพบว่าเขาปรารถนาที่จะ กลับไปสอนศิลปะในบ้านเกิด ไตรรัตน์จึงตัดสินใจศึกษาต่อในระดับโทที่คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิททยาลัยศิลปากร พร้อมสร้างงานศิลปะที่บอกเล่าความรู้สึกของคนต่างจังหวัดที่เข้ามาทำงานในเมืองหลวงและต้องพบกับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป แม้ในเมืองจะมีแต่สิ่งปลูกสร้างที่ทันสมัยแต่ในขณะเดียวกันตึกอาคารและสิ่งปลูกสร้างเหล่านั้นกลับนำมาซึ่งความรู้สึกโดดเดี่ยวของผู้คนในป่าคอนกรีต ภาพของตึก อาคาร หรือห้องแถวจึงเป็นสิ่งที่ไตรรัตน์นำมาใช้เป็นสัญลักษณ์แทนผู้คนในเมืองใหญ่ ผ่านเทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้ เพื่อให้พื้นผิวของไม้ได้แสดงตัวร่วมกับสถาปัตยกรรมของเมือง ซึ่งอีกมุมหนึ่งยังเป็นการระลึกถึงความเป็นชนบทจากกลิ่นอายของผิวไม้ ซึ่งผลงานเหล่านี้ยังนำมาซึ่ง “ภาพพิมพ์ ภาพพิมพ์” นิทรรศการเดี่ยวครั้งแรกของไตรรัตน์ ที่จัดขึ้น ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป
  ผลงานภาพพิมพ์แกะไม้ขนาดใหญ่ที่ภายในเต็มไปด้วยตึกแถวหรือหอพักซึ่งเปิดแง้มให้เห็นวิถีชีวิตของผู้พักอาศัย คือสิ่งที่ไตรรัตน์จงใจนำเสนอภาพของคนชั้นกลางหรือกลุ่มคนใช้แรงงานในกรุงเทพฯ โดยแต่ละช่องของตึกจะถูกแทนที่ด้วยรูปทรงสี่เหลี่ยมซ้ำ ๆ จนเต็มหน้ากระดาษ เพื่อสื่อให้เห็นถึงความรู้สึกอึดอัดของผู้พักอาศัยรวมถึงสภาวะจำยอมกับชีวิตที่จำเจของเหล่าแรงงานพลัดถิ่น ซึ่งไตรรัตน์ยังได้ต่อยอดแนวคิดสู่ “ Building” นิทรรศการเดี่ยวครั้งที่ 2 ของเขาที่จัดขึ้น ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ก่อนจะนำวิถีชีวิตแบบไทย ๆ ในเมืองหลวงเผยโฉมในต่างแดนด้วยนิทรรศการศิลปะ “BOXES OF LIFE” การแสดงผลงานเดี่ยวครั้งที่ 3 ณ g13gallery ประเทศมาเลเซีย
  ผลงานชุด “BOXES OF LIFE” ไตรรัตน์เพิ่มความแน่นขนัดของเมืองใหญ่ ด้วยการสร้างพื้นที่ของห้องพักอาศัยในตึกให้เล็กและอัดแน่นมากยิ่งขึ้น ทั้งยังเปลี่ยนจากเทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้สู่งานวาดเส้นที่แสดงให้เห็นความเป็นระเบียบของลายเส้นซึ่งดูจะสวนทางกับความไร้ระเบียบของชีวิตผู้คน เห็นได้จาก ข้าวของที่ระเกะระกะซึ่งสอดแทรกอยู่ในแต่ละช่องของห้องสี่เหลี่ยม ซึ่งข้าวของหลายชิ้นยังเป็นสัญลักษณ์ของคนไทยจากต่างจังหวัด อาทิ ผ้าขาวม้าที่พาดอยู่ในระเบียง ของแต่ละห้อง ซึ่งไตรรัตน์มองว่าผ้าขาวม้ายังเป็นตัวแทนของสังคมชนบทที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก แต่ด้วยราคาของผลผลิตทางการเกษตรที่ผันผวน ชาวไร่ชาวนาจึงปลูกฝังลูกหลานให้เข้ามาเรียนและประกอบอาชีพในเมืองใหญ่เพื่อความหวังในรายได้และหน้าที่การงานที่เชิดหน้าชูตา ทำให้การขยายตัวของกลุ่มแรงงานในกรุงเทพฯ นั้นเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่อาชีพเกษตรกรซึ่งเคยเป็นอาชีพหลักของคนไทยค่อย ๆ ลดน้อยลง คำถามที่ตามมา เราจะทำอย่างไรที่จะหยุดยั้งแรงงานพลัดถิ่น หรือจะทำอย่างไงให้คนชนบทหรือเกษตรกรสามารถยืนหยัดได้ด้วยตนเอง เพื่อที่เด็ก ๆ และคนแก่จะได้ไม่ต้องรอคอย พ่อ แม่ หรือลูก ที่จะกลับมาเยี่ยมบ้านเฉพาะช่วงเทศกาล ประเด็นเหล่านี้คือสิ่งที่แฝงอยู่ภายในห้องหรือช่องสี่เหลี่ยมที่ไตรรัตน์ ศรีบุรินทร์ ชวนให้ผู้ชมร่วมกันหาคำตอบผ่านผลงานของเขา
  _____________________________
  นิทรรศการศิลปะ “BOXES OF LIFE” โดยไตรรัตน์ ศรีบุรินทร์ จัดแสดงระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 2560 ณ g13gallery ประเทศมาเลเซีย

   

   

  Building, 2560 ,pen on canvas, 100x120 cm.
   

   

   

  Building, 2560 ,pen on canvas, 100x100 cm.
   

   

   

  Building, 2560 ,pen on canvas, 100x100 cm.
   

   

   

  Building, 2560 ,pen on canvas, 75x125 cm.
   

   

   

  บรรยากาศภายในนิทรรศการศิลปะ BOXES OF LIFE ณ g13gallery ประเทศมาเลเซีย
   

   

   

  บรรยากาศภายในนิทรรศการศิลปะ BOXES OF LIFE ณ g13gallery ประเทศมาเลเซีย
   
   

   

   

  บรรยากาศภายในนิทรรศการศิลปะ BOXES OF LIFE ณ g13gallery ประเทศมาเลเซีย
   
 • ภาพประทับใจ :
  ไม่พบรูปภาพ