บทความ

จังหวะชีวิต

วันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ นางกาญจนา ตุ้มกลีบ ผู้อำนวยการสถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมพิธีแถลงข่าวการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๑๑ เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๔ “วิถีศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย” ณ ห้องประชุมพระเทพสุเมธี อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในการนี้ได้นำผลิตภัณฑ์จากโครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมเข้าร่วมแสดงในการแถลงข่าวฯ โดยงานประชุมวิชาการฯ ดังกล่าว มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๑๗ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ซึ่งในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างความร่วมมือในการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยต่อไป

แชร์

Share on facebook
Share on twitter

บทความอื่นๆ

จังหวะชีวิต

“เที่ยวหอศิลป์ร่วมสมัยฯ วิถีใหม่ แบบ 360 องศา” หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน Ratchadamnoen Contemporary Art Center

การท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษด้านต้นทุนทางวัฒนธรรม โดย ชุมชนคนรักษ์มะพร้าวตะเคียนเตี้ย

บันไดสู่การก้าวผ่าน