Ocac.go.th


ประชา สุวีรานนท์
วันที่ 21/03/2012 จำนวนผู้เยี่ยมชม 3580 คน
 • ประวัติโดยย่อ :
  • ชื่อ - นามสกุล :
   ประชา สุวีรานนท์
  • สาขา :
   เรขศิลป์
  • ที่อยู่ :

    77/22 เทศบาลรังสรรค์ ซอย 14 แยก 7 ถนนประชาชื่น กทม. 10900 

  • การศึกษา :

    B.F.A. (Communication Design, New York, USA

  • รางวัลที่เคยได้รับ :
  • ผลงานที่ผ่านมา :

   -  พ.ศ.2539 -  การออกแบบตัวหนังสือ "นิทรรศการ 6 ตุลา" เครือข่าย 6 ตุลา และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

   -  พ.ศ.2540 -  การออกแบบตัวหนังสือ "แล่เนื้อเถือหนัง" รวบรวมและจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์มติชน

   -  พ.ศ.2545 -  การออกแบบตัวหนังสือจัดนิทรรศการ"10 ตัวพิมพ์กับสังคมไทย" ออกแบบตัวพิมพ์โดยแมทช์บอกซ์และนิตยสารสารคดี

   -  พ.ศ.2547 -  เจ้้าของผลงานการ์ตูนชุด "เรณู ปัญญาดี : แบบเรียน (กึ่ง) สำเร็จรูป"

   -  พ.ศ.2551-2553 -  การออกแบบหนังสือ "อ่าน" วารสารเพื่อการอ่าน ฉบับที่ 1-7 
    

 • ภาพนำเสนอ :
  ผลงาน
  ผลงาน