Ocac.go.th


สยามร่วมสมัย
วันที่ 20/10/2010 จำนวนผู้เยี่ยมชม 2594 คน
  • สยามร่วมสมัยฉบับนี้จะพาคุณไปสัมผัสและพูดคุยกับอาจารย์สอนศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัยในสาขาต่างๆ 9 คน ซึ่งเป็นผู้ที่ทำงานอยู่ในแวดวงอาชีพของแต่ละสาขาด้วยเป็นการประมวลความคิด ประสบการณ์ของผู้ที่อยู่ในโลกศิลปวัฒนธรรมทั้งภาคส่วนการศึกษาและการทำงานในวิชาชีพ ถึงวิธีการถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมแก่คนรุ่นใหม่ของสังคมไทยอย่างไร และเขามีจุดสมดุลระหว่างบทบาทของตนในโลกทั้งสองด้านนี้อย่างไร บางทีเราอาจจะเห็นเค้าโครงความเป็นไปในโลกศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในอีกมิติหนึ่ง
    ล่าสุดกับการจัดนิทรรศการ "ตายก่อนดับ การกลับมาของมณเฑียร บุญมา" นิทรรศการที่เกิดขึ้นจากเรี่ยวแรงของบุคคลที่รู้จักกับมณเฑียร ศิลปินไทยผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ทั้งจิตรกรรม ประติมากรรม สื่อผสมและการจัดวาง เป็นที่รุ้จักระดับนานาชาติ และได้รับการคัดเลือกให้จัดแสดงเผยแพร่เกียรติคุณในงานมหกรรมศิลปะนานาชาติมาแล้วทั่วโลก นำผลงานของมณเฑียรกว่า 70 ชิ้น กลับมาจัดในบ้านเรา เพื่อให้คนไทยได้รับรู้ถึงคุณค่าของผลงานอันยิ่งใหญ่ที่สอนให้รู้จักการปล่อยวางและการหลุดพ้นไปจากการยึดติดในสังขาร สัมผัสผลงานที่สร้างสรรค์จินตนาการไปพร้อมกับการสัมผัสผลงานศิลปะที่มาจากคำสอนทางพุทธศาสนา ซึ่งก็ได้รับความสนใจไม่น้อยทั้งจากชาวไทยและชาวต่างประเทศ
    ที่ไม่กล่าวถึงไม่ได้ก็คื การร่วมส่งกำลังกายและกำลังใจร่วมเยียวยาพี่น้องชายฝั่งทะเลอันดามัน ที่ได้รับผลกระทบและความสูญเสียจากธรณีพิบัติ "สึนามิ" ซึ่ง สศร.เอง ถือเป็นหน้าที่ที่มิอาจจะมองข้ามในการนำมิติทางศิลปวัฒนธรรมเข้าร่วมเยียวยาจิตใจ และสร้างสุนทรียภาพแก่สังคม โดยได้จัดงานตลาดนัดศิลปะขึ้นที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ต ระหว่างวันที่ 1-31 พ.ค.48 เพื่อให้พี่น้องเหล่านั้นได้พลิกฟื้นจากความเศร้าหมอง กลับมาเข้มแข็ง และพร้อมที่จะต่อสู่ต่อไป
    ท้ายที่สุดสำหรับผู้ที่ชื่นชอบผลงานศิลปะ เรายังมีงานตลาดนัดศิลปะ แหล่งรวมผลงานคุณภาพ ราคาเหมาะสมจากศิลปินอิสระให้เลือกชม และเลือกซื้อ ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 10.00-21.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ

  • ภาพประทับใจ :
    ไม่พบรูปภาพ