Ocac.go.th


สถานที่จัดงานแสดงศิลปะ
ชุมชนไทยพวน ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
วันที่ 06/07/2017 จำนวนผู้เยี่ยมชม 128 คน


 •  ๒. ชุมชนไทยพวน ตำบลเกาะหวาย  อำเภอปากพลี  จังหวัดนครนายก

          การนำงานออกแบบเรขศิลป์หรือกราฟิกดีไซน์ ในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ผ้าทอของชาวไทยพวน การออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าชุมชน  รวมถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความรับรู้ จดจำ ออกแบบโลโก้/ออกแบบลวดลาย สร้างเอกลักษณ์ให้กับสินค้า/ผลิตภัณฑ์ของชุมชนไทยพวน ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก


             ผลิตภัณฑ์จากการออกแบบเรขศิลป์

                         

                                           
                                            ออกแบบชุดที่รองจาน ที่ใช้ลวดลาย                                                                                    
  เนคไทและหูกระต่ายจากผ้าทอกี่กระตุก

                                             จากลายผ้าทอของชุมชนไทยพวน                                                                                                    ของชุมชนไทยพวน

   

                         

   

   

  บรรจุภัณฑ์ (Packaging) ของฝากของชุมชนไทยพวน

   

   

   

   

   

 • ภาพประทับใจ :
  ไม่พบรูปภาพ

 • แผนที่ :