ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
News
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วธ. เป็นประธานกล่าวแสดงความยินดีและต้อนรับคณะเยาวชนและครูฝึกสอนจากสถาบัน The Commonwealth Society Teacher of Dance (C.S.T.D) ประเทศไทย

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วธ. เป็นประธานกล่าวแสดงความยินดีและต้อนรับคณะเยาวชนและครูฝึกสอนจากสถาบัน T

News
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วธ. เป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในประเทศไทย

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วธ. เป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในประเทศไทย

สื่อมัลติมีเดีย
Multimedia
MV พระราชาผู้ทรงธรรม โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์

โครงการประกวดภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว มหัศจรรย์ที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน


Multimedia
MV พระราชาผู้ทรงธรรม โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

โครงการประกวดภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว มหัศจรรย์ที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

บทความที่น่าสนใจ
พระเกียรติคุณแห่งราชสกุลมหิดล

"พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอาทิตยาทรกิติคุณ"