ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
News
พิธีเปิดเทศกาลศิลปะและศิลปินกรุงเทพ ครั้งที่ ๒ Bangkok Artisan 2017

พิธีเปิดเทศกาลศิลปะและศิลปินกรุงเทพ ครั้งที่ ๒ Bangkok Artisan 2017

สื่อมัลติมีเดีย
Multimedia
ผลการดำเนินงานของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ผลการดำเนินงานของ สศร. ตามพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


Multimedia
ประกาศเจตจำนง "ร่วมสมัย โปร่งใส ไร้ทุจริต อุทิศตนแทนคุณแผ่นดิน"

ประกาศเจตจำนง "ร่วมสมัย โปร่งใส ไร้ทุจริต อุทิศตนแทนคุณแผ่นดิน" วันที่ ๒๐ ม.ค.๖๐ ณ หอศิลป์ฯราชดำเนิน

บทความที่น่าสนใจ
ผลงาน กลุ่มที่ 30 (การถ่ายภาพนิ่งและบทความประเภททีม)

โครงการค่ายเยาวชนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ดิจิตอลอาร์ต (รักบ้านเกิด ตอบแทนคุณแผ่นดิน)

ผลงาน กลุ่มที่ 29 (การถ่ายภาพนิ่งและบทความประเภททีม)

โครงการค่ายเยาวชนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ดิจิตอลอาร์ต (รักบ้านเกิด ตอบแทนคุณแผ่นดิน)