Ocac.go.th


ข่าวสาร
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการวัฒนธรรม ระดับเชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์ (ทัศนศิลป์) เรื่อง คัดเลือกบุคคลเพื่อส่งผลงานเข้ารับการประเมิน
วันที่ 19/01/2016 จำนวนผู้เยี่ยมชม 593 คน