Ocac.go.th


ข่าวสาร
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีทรงน้ำพระและรดน้ำขอพรของกระทรวงวัฒนธรรมโดยมีผู้บริหารระดับสูงและ ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมในพิธี ณ โรงแรมรอยัลซิตี้
วันที่ 10/04/2017 จำนวนผู้เยี่ยมชม 567 คน