black-ribbon


ข่าวสาร
ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการวาดภาพสีน้ำและขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลภาพวาดสีน้ำยอดเยี่ยมจากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
วันที่ 17/07/2017 จำนวนผู้เยี่ยมชม 26 คน