Ocac.go.th


ข่าวสาร
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นำศิลปินร่วมสมัยจากนานาชาติ อาทิ นอร์เวย์ ญีปุ่น เกาหลี สิงค์โปรลงพื้นที่ศึกษาและสำรวจแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและเชิงวัฒนธรรม เพื่อเตรียมการสร้างสรรค์ผลงานโครงการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Krabi 2018
วันที่ 14/11/2017 จำนวนผู้เยี่ยมชม 114 คน