Ocac.go.th


ข่าวสาร
พิธีทำบุญตักบาตร อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและพิธีบวงสรวงการรื้อถอน/ย้ายพระเมรุมาศ อาคารประกอบ ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 ณ พระที่นั่งทรงธรรม มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี
วันที่ 11/01/2018 จำนวนผู้เยี่ยมชม 239 คน