Ocac.go.th


ข่าวสาร
วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางทัศนศิลป์และนิทรรศการนานาชาติ “RMUTL international Art Workshok 2018” โดยมีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ศิลปินแห่งชาติ ผู้แทน
วันที่ 14/02/2018 จำนวนผู้เยี่ยมชม 174 คน