Ocac.go.th


ข่าวสาร
เทศกาลศิลปะกรุงเทพ ครั้งที่ ๓ คึกคัก เมื่อวันเสาร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๖๑ เวลา ๑๙.๐๐ น. ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วยนายบุญเลิศ คำดี ผู้อำนวยการศูนย์หอศิลป์ ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย นายเกล็น ทา
วันที่ 05/03/2018 จำนวนผู้เยี่ยมชม 80 คน