Ocac.go.th


ข่าวสาร
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ประกาศขยายเวลายื่นข้อเสนอราคา การเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 14/03/2018 จำนวนผู้เยี่ยมชม 41 คน