Ocac.go.th


ข่าวสาร
ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ทิศทางการพัฒนาศิลปะในสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย”
วันที่ 29/03/2018 จำนวนผู้เยี่ยมชม 114 คน