Ocac.go.th


ข่าวสาร
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในตำแหน่ง (งานนิติการ) จำนวน ๑ อัตรา เงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท
วันที่ 10/05/2018 จำนวนผู้เยี่ยมชม 118 คน