ภาพบรรยากาศการถ่ายทอดสด (Live stream) รายการ “เพลินศิลป์ร่วมสมัย” ซึ่งเป็นการจัดกิจอบรมความรู้ศิลปะร่วมสมัย ด้านการออกแบบ จากนักออกแบบอาชีพ

วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม เวลา 13.00 น. ภาพบรรยากาศการถ่ายทอดสด (Live stream) รายการ “เพลินศิลป์ร่วมสมัย” ซึ่งเป็นการจัดกิจอบรมความรู้ศิลปะร่วมสมัย ด้านการออกแบบ จากนักออกแบบอาชีพ พร้อมด้วยนักออกแบบรุ่นใหม่ดีกรีแชมป์รายการชนช้างกราฟิก ปี 6 โดยมีนางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์ (ทัศนศิลป์)มาร่วมชมพร้อมได้รับเกียรติจาก ดร. วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ , นางสาวจามจุรี เพชรรัตน์ ,นางสาวรัชนีกร จันแปงเงิน มาเป็นวิทยากรเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับชุมชน มาถ่ายทอดแก่ผู้ที่สนใจงานด้านการออกแบบให้สามารถนำไปพัฒนา สร้างสรรค์ผลงานการออกแบบกับธุรกิจของตนเอง หรือสร้างอาชีพและรายได้เสริมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สามารถรับชมได้ทาง https://www.facebook.com/OfficeOfContemporaryArtAndCulture/

แชร์

Share on facebook
Share on twitter