เชิญชมนิทรรศการเสมือนจริงจากหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน “คิดถึงพ่อ” นิทรรศการเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่  

07/12/64

#อยู่บ้านดูงานศิลป์ ศิลปะจะไม่ห่างไกลคุณ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ขอเชิญชมนิทรรศการเสมือนจริงจากหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน “คิดถึงพ่อ” นิทรรศการเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรโดย สมศักดิ์ สัมโภชานนท์ (สมศักดิ์ สังกะสี) พร้อมศิลปินรับเชิญ อ.สุภี ปสุตนาวิน, อ.บันชา ศรีวงศ์ราช, อ.ชิงชัย อุดมเจริญกิจ, อ.ประพันธ์ หมั่นเผือ, คุณปานทอง กันบุรมย์

รับชมได้ที่ http://ocac.rcac84.com/vr/vr02/

แชร์

Share on facebook
Share on twitter