เชิญชมนิทรรศการเสมือนจริงจากหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน “Eye Scramble”

วันที่  

30/09/64

#อยู่บ้านดูงานศิลป์ ศิลปะจะไม่ห่างไกลคุณ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ขอเชิญชมนิทรรศการเสมือนจริงจากหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน “Eye Scramble” นิทรรศการต่อยอดการแสดงผลงานศิลปะของกลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ด้วยมีเป้าหมายในการนำเสนอผลงานออกเผยแพร่สู่สาธารณชนและเป็นการพัฒนาศักยภาพการสร้างสรรค์ผลงาน

รับชมได้ที่ https://rcac84virtual.com/VirtualTour/EyeScramble/

แชร์

Share on facebook
Share on twitter