ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ OCAC Feed Builder OCAC.go.thประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างขนส่งผลงานศิลปะในงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ เวนิส เบียนนาเล่ ครั้งที่ ๕๗http://www.ocac.go.th/news-detail-1710.htmlWed, 11 Oct 2017 06:00:00 +0000รับสมัครอาสาสมัครงานมหกรรมผ้าไหมร่วมเทิดไท้องค์ราชินีhttp://www.ocac.go.th/news-detail-1699.htmlSat, 11 Feb 2017 06:00:00 +0000ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย เรื่องกำหนดระยะเวลาในการยื่นขอรับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑http://www.ocac.go.th/news-detail-1697.htmlSun, 10 Mar 2019 06:00:00 +0000ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง การรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑http://www.ocac.go.th/news-detail-1695.htmlSun, 10 Mar 2019 06:00:00 +0000ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครเข้าร่วมโครงการ Mitsubishi Asian Childre Enikki Festa 2017-2018http://www.ocac.go.th/news-detail-1694.htmlThu, 10 Jan 2019 06:00:00 +0000ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนการพัฒนาและส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑http://www.ocac.go.th/news-detail-1691.htmlMon, 10 Dec 2018 06:00:00 +0000ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนhttp://www.ocac.go.th/news-detail-1690.htmlMon, 10 Dec 2018 06:00:00 +0000ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษhttp://www.ocac.go.th/news-detail-1685.htmlTue, 10 Apr 2018 06:00:00 +0000ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง การรับสมัครอาสาสมัครร่วมงาน Thailand Biennale 2018http://www.ocac.go.th/news-detail-1680.htmlWed, 10 May 2017 06:00:00 +0000โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ "ศิลปะการแสดงร่วมสมัย นำความเป็นไทยสู่สากล"http://www.ocac.go.th/news-detail-1651.htmlMon, 09 Jul 2018 06:00:00 +0000