ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ OCAC Feed Builder OCAC.go.thขอเชิญร่วมงาน "สีสัน ลายศิลป์แผ่นดินเพชรบูรณ์"http://www.ocac.go.th/news-detail-1810.htmlSat, 02 Nov 2019 06:00:00 +0000ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนการพัฒนาและส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑http://www.ocac.go.th/news-detail-1808.htmlWed, 02 Oct 2019 06:00:00 +0000เชิญเข้าร่วมการเสวนา “ศาสตร์ศิลปะการละครสู่การพัฒนาศิลปะการแสดงประเภทต่าง ๆ”http://www.ocac.go.th/news-detail-1806.htmlWed, 02 Oct 2019 06:00:00 +0000ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนhttp://www.ocac.go.th/news-detail-1800.htmlTue, 02 Jul 2019 06:00:00 +0000ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมถนนศิลปะในเทศกาลบอลลูนนานาชาติhttp://www.ocac.go.th/news-detail-1795.htmlWed, 02 Jan 2019 06:00:00 +0000“วิวาห์อาเซียน”http://www.ocac.go.th/news-detail-1788.htmlSun, 02 Dec 2018 06:00:00 +0000การเสวนาในหัวข้อ “Glimpse of the Wonderland” http://www.ocac.go.th/news-detail-1787.htmlWed, 02 May 2018 06:00:00 +0000ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง การปิดซ่อมแซมอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินhttp://www.ocac.go.th/news-detail-1785.htmlFri, 02 Feb 2018 06:00:00 +0000เทศกาลภาพยนต์ญี่ปุ่น 2561http://www.ocac.go.th/news-detail-1784.htmlTue, 02 Jan 2018 06:00:00 +0000ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ผลการคัดเลือกเยาวชนศิลปินรุ่นใหม่ เพื่อเดินทางไปศึกษาดูงานด้านศิลปะ และจัดนิทรรศการเผยแพร่ โครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (Young Artists Talent 4.0 #9) ณ สหรัฐอเมริกาhttp://www.ocac.go.th/news-detail-1782.htmlTue, 02 Jan 2018 06:00:00 +0000