ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ OCAC Feed Builder OCAC.go.thประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง การยุติการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐http://www.ocac.go.th/news-detail-1518.htmlSun, 03 Mar 2019 06:00:00 +0000ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนการพัฒนาและส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐http://www.ocac.go.th/news-detail-1516.htmlSun, 03 Mar 2019 06:00:00 +0000ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเรื่อง การรับสมัครศิลปินเข้าร่วมโครงการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Krabi Art Olympics 2018http://www.ocac.go.th/news-detail-1500.htmlSat, 03 Feb 2018 06:00:00 +0000โครงการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Krabi Art Olympics 2018 http://www.ocac.go.th/news-detail-1495.htmlTue, 03 Oct 2017 06:00:00 +0000เรื่อง โครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๖๐http://www.ocac.go.th/news-detail-1494.htmlThu, 03 Aug 2017 06:00:00 +0000ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย "ไทยใส่สบาย" ปี ๒๕๖๐http://www.ocac.go.th/news-detail-1492.htmlSun, 02 Dec 2018 06:00:00 +0000ขยายเวลาจัดแสดงนิทรรศการผลงานสะสม “กลับบ้าน”http://www.ocac.go.th/news-detail-1489.htmlFri, 02 Nov 2018 06:00:00 +0000ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง การรับสมัครการส่งผลงานออกแบบเข้าร่วมโครงการออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย "ไทยใส่สบาย ปี ๒๕๖๐" http://www.ocac.go.th/news-detail-1487.htmlTue, 02 Oct 2018 06:00:00 +0000เทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพครั้งที่ ๒ ณ สยามhttp://www.ocac.go.th/news-detail-1485.htmlWed, 02 May 2018 06:00:00 +0000ขอเชิญร่วมฟังการเสวนา "มายาคติ กับ การเขียนงานวรรณกรรม"http://www.ocac.go.th/news-detail-1483.htmlMon, 02 Apr 2018 06:00:00 +0000