ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ OCAC Feed Builder OCAC.go.thเชิญร่วมประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรม หัวข้อ "เทศกาล การแสดง ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี"http://www.ocac.go.th/news-detail-1543.htmlSat, 04 Aug 2018 06:00:00 +0000ตัวอย่างรูปภาพงานจิตรกรรมเปรูที่ถูกลักลอบจำหน่ายอย่างผิดกฎหมายhttp://www.ocac.go.th/news-detail-1540.htmlWed, 04 Jul 2018 06:00:00 +0000เชิญร่วมฟังเสวนาวิชาการองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย http://www.ocac.go.th/news-detail-1537.htmlMon, 04 Dec 2017 06:00:00 +0000ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมโดยวิธีสอบราคาhttp://www.ocac.go.th/news-detail-1535.htmlSat, 04 Nov 2017 06:00:00 +0000ผลการคัดเลือกผลงานออกแบบเข้าร่วมโครงการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย "ไทยใส่สบาย" ปี 2560ผลการคัดเลือกผลงานออกแบบเข้าร่วมโครงการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย "ไทยใส่สบาย" ปี 2560http://www.ocac.go.th/news-detail-1532.htmlTue, 04 Jul 2017 06:00:00 +0000 มหกรรมศิลปะการแสดงหุ่นร่วมสมัยไทย – อาเซียน ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๕ ปี กรุงรัตนโกสินทร์http://www.ocac.go.th/news-detail-1531.htmlTue, 04 Jul 2017 06:00:00 +0000พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๐http://www.ocac.go.th/news-detail-1530.htmlThu, 04 May 2017 06:00:00 +0000เรื่อง โครงการบ่มเพาะนักเขียนหน้าใหม่ ปี ๒๕๖๐ หัวข้อ กว่าจะเป็น “นครคนนอก” http://www.ocac.go.th/news-detail-1522.htmlWed, 03 Jul 2019 06:00:00 +0000ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง การยุติการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐http://www.ocac.go.th/news-detail-1518.htmlSun, 03 Mar 2019 06:00:00 +0000ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนการพัฒนาและส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐http://www.ocac.go.th/news-detail-1516.htmlSun, 03 Mar 2019 06:00:00 +0000