ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ OCAC Feed Builder OCAC.go.thประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ผลการตัดสินประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรม หัวข้อ "เทศกาล การแสดง ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี"http://www.ocac.go.th/news-detail-1569.htmlTue, 05 Feb 2019 06:00:00 +0000ขอเชิญร่วมฟังเสวนาวิชาการ "จากแรงบันดาลใจสู่ผลงานสร้างสรรค์ชุดประจำชาติ และการต่อยอดทางศิลปวัฒนธรรม "http://www.ocac.go.th/news-detail-1567.htmlWed, 05 Dec 2018 06:00:00 +0000โครงการกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ไทย ประจำปี 2560http://www.ocac.go.th/news-detail-1565.htmlFri, 05 Oct 2018 06:00:00 +0000การประกวด “อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle : UAV)” ประจำปี 2560http://www.ocac.go.th/news-detail-1564.htmlFri, 05 Oct 2018 06:00:00 +0000ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ 2560 เรื่อง “ซึมเศร้า...เราคุยกันได้” (Depression : let’s talk) http://www.ocac.go.th/news-detail-1563.htmlFri, 05 Oct 2018 06:00:00 +0000งานเสวนา นานาทรรศนะแห่งการวิจารณ์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยhttp://www.ocac.go.th/news-detail-1559.htmlTue, 05 Dec 2017 06:00:00 +0000ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ผลการตัดสินผลงานออกแบบเข้าร่วมโครงการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย "ไทยใส่สบาย" ปี ๒๕๖๐http://www.ocac.go.th/news-detail-1558.htmlSun, 05 Nov 2017 06:00:00 +0000นโยบายและยุทธศาสตร์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)http://www.ocac.go.th/news-detail-1557.htmlSun, 05 Nov 2017 06:00:00 +0000ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง กำหนดรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่การคัดเลือกผลงานออกแบบเข้าร่วมโครงการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย "ไทยใส่สบาย" ปี ๒๕๖๐ รอบที่ ๒http://www.ocac.go.th/news-detail-1554.htmlFri, 05 May 2017 06:00:00 +0000ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง การคัดสรรศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล "ศิลปาธร" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐http://www.ocac.go.th/news-detail-1553.htmlThu, 04 Apr 2019 06:00:00 +0000