ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม OCAC Feed Builder OCAC.go.thงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Krabi Art Olympics 2018 งานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Krabi Art Olympics 2018 http://www.ocac.go.th/news-detail-1501.htmlSat, 03 Mar 2018 06:00:00 +0000การอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและจัดทำ STICKER LINE ครั้งที่ ๓http://www.ocac.go.th/news-detail-1499.htmlSat, 03 Feb 2018 06:00:00 +0000การอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและจัดทำ STICKER LINE ครั้งที่ ๒http://www.ocac.go.th/news-detail-1498.htmlSat, 03 Feb 2018 06:00:00 +0000การอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและจัดทำ STICKER LINE ครั้งที่ ๑http://www.ocac.go.th/news-detail-1497.htmlWed, 03 Jan 2018 06:00:00 +0000นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมให้เกียรติเป็นประธานในงานแถลงข่าวโครงการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด ไทยใส่สบายhttp://www.ocac.go.th/news-detail-1490.htmlSun, 02 Dec 2018 06:00:00 +0000พิธีเปิดงานมหกรรมผ้าทอมืออนุภาคลุ่มแม่น้ำโขงhttp://www.ocac.go.th/news-detail-1481.htmlFri, 02 Mar 2018 06:00:00 +0000พิธีเปิดเทศกาลศิลปะและศิลปินกรุงเทพ ครั้งที่ ๒ Bangkok Artisan 2017พิธีเปิดเทศกาลศิลปะและศิลปินกรุงเทพ ครั้งที่ ๒ Bangkok Artisan 2017http://www.ocac.go.th/news-detail-1466.htmlFri, 02 Jun 2017 06:00:00 +0000พิธีเปิดนิทรรศการผลงานสะสม “กลับบ้าน” พิธีเปิดนิทรรศการผลงานสะสม “กลับบ้าน” http://www.ocac.go.th/news-detail-1464.htmlThu, 02 Mar 2017 06:00:00 +0000บรรยากาศสำหรับการแข่งขันของชนช้างกราฟิกซี่ซั่น 2 ในชุมชนวัดนาอุดมวนารามบรรยากาศสำหรับการแข่งขันของชนช้างกราฟิกซี่ซั่น 2 ในชุมชนวัดนาอุดมวนารามhttp://www.ocac.go.th/news-detail-1463.htmlThu, 02 Mar 2017 06:00:00 +0000พิธีประกาศเจตจำนง "ร่วมสมัย โปร่งใส ไร้ทุจริต อุทิศตนแทนคุณแผ่นดิน"http://www.ocac.go.th/news-detail-1456.htmlThu, 01 Nov 2018 06:00:00 +0000