ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม OCAC Feed Builder OCAC.go.thกิจกรรม OCAC : THAIRAP COMPETITION BIG UP UNDERGROUND ในงานเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพครั้งที่ 2 ณ สยามกิจกรรม OCAC : THAIRAP COMPETITION BIG UP UNDERGROUND ในงานเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพครั้งที่ 2 ณ สยามhttp://www.ocac.go.th/news-detail-1650.htmlSat, 09 Jun 2018 06:00:00 +0000งานเสวนาเล่าเรื่อง "การสร้างสรรค์งานดนตรีของ พงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา" ศิลปินศิลปาธร สาขาดนตรี ประจำปี 2560 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน งานเสวนาเล่าเรื่อง "การสร้างสรรค์งานดนตรีของ พงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา" ศิลปินศิลปาธร สาขาดนตรี ประhttp://www.ocac.go.th/news-detail-1649.htmlSat, 09 Jun 2018 06:00:00 +0000งานเสวนาเล่าเรื่อง "หัวข้อสไตล์สถาปัตย กับ อมตะ หลูไพบูลย์" ศิลปินศิลปาธร สาขาสถาปัตยกรรม ประจำปี 2560 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินงานเสวนาเล่าเรื่อง "หัวข้อสไตล์สถาปัตย กับ อมตะ หลูไพบูลย์" ศิลปินศิลปาธร สาขาสถาปัตยกรรม ประจำปี 25http://www.ocac.go.th/news-detail-1648.htmlSat, 09 Jun 2018 06:00:00 +0000งานเสวนาเล่าเรื่อง "Art of 31st Century กับ คามิน เลิศชัยประเสริฐ" ศิลปินศิลปาธร สาขาทัศนศิลป์ ประจำปี 2560 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินงานเสวนาเล่าเรื่อง "Art of 31st Century กับ คามิน เลิศชัยประเสริฐ" ศิลปินศิลปาธร สาขาทัศนศิลป์ ประจำhttp://www.ocac.go.th/news-detail-1647.htmlSat, 09 Jun 2018 06:00:00 +0000งานเสวนาเล่าเรื่อง "แรงบันดาลใจในงานเขียนโดยคุณปราบดา หยุ่น ศิลปินศิลปาธร สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2560"งานเสวนาเล่าเรื่อง "แรงบันดาลใจในงานเขียนโดยคุณปราบดา หยุ่น ศิลปินศิลปาธร สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2560http://www.ocac.go.th/news-detail-1646.htmlFri, 09 Mar 2018 06:00:00 +0000บรรยายเสวนาวิชาการ การแลกเปลี่ยนการจัดเทศกาลศิลปวัฒนธรรมไทยและญี่ปุ่น ณ จังหวัดคางาวะและประเทศไทย การส่งศิลปินไทยเข้าร่วมมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Setouchi Triennale 2019บรรยายเสวนาวิชาการ การแลกเปลี่ยนการจัดเทศกาลศิลปวัฒนธรรมไทยและญี่ปุ่น ณ จังหวัดคางาวะและประเทศไทย กาhttp://www.ocac.go.th/news-detail-1644.htmlFri, 09 Feb 2018 06:00:00 +0000งานเสวนาเล่าเรื่อง "ศาสตร์และศิลป์ในศิลปะการแสดงของคุณสุวรรณดี จักราวรวุธ" ศิลปินศิลปาธร สาขาศิลปะการแสดง ประจำปี 2560http://www.ocac.go.th/news-detail-1643.htmlFri, 09 Feb 2018 06:00:00 +0000พิธีเปิดนิทรรศการ PAUSE (a reflection on disarray) พิธีเปิดนิทรรศการ PAUSE (a reflection on disarray) http://www.ocac.go.th/news-detail-1642.htmlWed, 09 Aug 2017 06:00:00 +0000พิธีประกาศและมอบรางวัลศิลปินร่วมสมัยดีเด่น รางวัล “ศิลปาธร” ประจำปี ๒๕๖๐พิธีประกาศและมอบรางวัลศิลปินร่วมสมัยดีเด่น รางวัล “ศิลปาธร” ประจำปี ๒๕๖๐http://www.ocac.go.th/news-detail-1640.htmlTue, 09 May 2017 06:00:00 +0000ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและจัดทำ STICKER LINE ครั้งที่ ๑๐http://www.ocac.go.th/news-detail-1629.htmlSat, 08 Sep 2018 06:00:00 +0000