ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม OCAC Feed Builder OCAC.go.thดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานเทศกาลศิลปะการแสดงร่วมสมัย ๑๐ ศิลปินศิลปาธร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรในวันพุธที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนhttp://www.ocac.go.th/news-detail-1613.htmlThu, 07 Mar 2019 06:00:00 +0000ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม “พาน้องท่องงานศิลป์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องสมุดศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ชั้น ๒ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินhttp://www.ocac.go.th/news-detail-1612.htmlThu, 07 Mar 2019 06:00:00 +0000ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการวาดภาพสีน้ำและขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลภาพวาดสีน้ำยอดเยี่ยมจากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินhttp://www.ocac.go.th/news-detail-1606.htmlFri, 07 Dec 2018 06:00:00 +0000ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานเสวนาในหัวข้อ เกรงใจในดีไซน์ ภายใต้นิทรรศการเกรงใจในดีไซน์ ในวันเสาร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องปฏิบัติการ ๒ ชั้น ๒ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน นิทรรศการนี้จัดแสดงระหhttp://www.ocac.go.th/news-detail-1605.htmlFri, 07 Dec 2018 06:00:00 +0000ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการวาดภาพสีน้ำและขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลภาพวาดสีน้ำยอดเยี่ยมจากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในวันเสาร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินhttp://www.ocac.go.th/news-detail-1604.htmlFri, 07 Dec 2018 06:00:00 +0000ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน“ย้อนรอยสถาปัตยกรรมร่วมสมัยจากหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินเยี่ยมเยือนชุมชนสามแพร่ง” โดยในงานจะพบกับกิจกรรมเสวนาประวัติศาสตร์ ชมสถาปัตยกรรมหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน แลhttp://www.ocac.go.th/news-detail-1603.htmlTue, 07 Aug 2018 06:00:00 +0000ภาพบรรยากาศงานเทศการศิลปะแห่งกรุงเทพครั้งที่ ๒ ณ สยาม ในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ กรกฏาคม ๒๕๖๐ โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ อาทิ กิจกรรมWorkshop ถักหินมงคล ขดลวดผีเสื้อ ทำดอกไม้จันทร์ กิจกรรมทำเข็มกัดปักลาย ฯลฯ จัดที่สยามสแควร์ ชอย ๕ มีทุกวันเสาร์และอาทิตย์ สัปดาhttp://www.ocac.go.th/news-detail-1598.htmlMon, 07 May 2018 06:00:00 +0000ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการวาดภาพสีน้ำและขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลภาพวาดสีน้ำยอดเยี่ยมจากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินhttp://www.ocac.go.th/news-detail-1597.htmlMon, 07 May 2018 06:00:00 +0000วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๑๕ น. ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับกิจกรรมในเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ ๒ ณ สยาม ร่วมกับ อาร์ม กรกันต์ สุทธิโกเศศhttp://www.ocac.go.th/news-detail-1596.htmlMon, 07 May 2018 06:00:00 +0000ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการวาดภาพสีน้ำและขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลภาพวาดสีน้ำยอดเยี่ยมจากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในวันเสาร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินhttp://www.ocac.go.th/news-detail-1595.htmlMon, 07 May 2018 06:00:00 +0000