ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม OCAC Feed Builder OCAC.go.thวันอังคาร ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ การจัดประชุมเพื่อวางกรอบเเนวทางความร่วมมือ ในการจัดโครงการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale,Krabi 2018 โดยมี นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 กhttp://www.ocac.go.th/news-detail-1802.htmlFri, 02 Aug 2019 06:00:00 +0000เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานมอบรางวัลแก่ผู้ชนะในโครงการกราฟิกเพื่อชุมชน ครั้งที่ ๓ ณ ห้องออดิทอเรียม หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินhttp://www.ocac.go.th/news-detail-1801.htmlFri, 02 Aug 2019 06:00:00 +0000วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ภาพบรรยากาศการจัดงานเทศกาลศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยสานสัมพันธ์สายใยสองแผ่นดิน ณ จังหวัดสระแก้วhttp://www.ocac.go.th/news-detail-1798.htmlSat, 02 Mar 2019 06:00:00 +0000วันพุธที่14 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เยี่ยมชมกิจกรรมถนนศิลปะในเทศกาลบอลลูนนานาชาติ ณ ไร่สิงห์ปาร์ค จ.เชียงรายhttp://www.ocac.go.th/news-detail-1797.htmlSat, 02 Mar 2019 06:00:00 +0000วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางทัศนศิลป์และนิทรรศการนานาชาติ “RMUTL international Art Workshok 2018” โดยมีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ศิลปินแห่งชาติ ผู้แทนhttp://www.ocac.go.th/news-detail-1796.htmlSat, 02 Feb 2019 06:00:00 +0000วันจันทร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางสาวศิริพรรณ ทองเจิม รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และนางสาวสุวิมล วิมลกาญจนา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายและแหล่งทุน เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมต้อนรับ พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชาhttp://www.ocac.go.th/news-detail-1793.htmlWed, 02 Jan 2019 06:00:00 +0000เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ กมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมรับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ด้านความละเมิดระดับดีเด่น จากนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชาhttp://www.ocac.go.th/news-detail-1791.htmlSun, 02 Dec 2018 06:00:00 +0000มอบรางวัลการประกวดโครงการ มิตซูบิชิ อินิกิ 2017-2018http://www.ocac.go.th/news-detail-1790.htmlSun, 02 Dec 2018 06:00:00 +0000วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 สศร.จัดเสวนาขยายผลมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ThaiLand Biennale, Krabi 2018 http://www.ocac.go.th/news-detail-1789.htmlSun, 02 Dec 2018 06:00:00 +0000เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ร่วมงานเปิดตัวหนังสือและเสวนา "สืบสานศิลป์ ในแผ่นดินพระทรงธรรม " โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมเสวนา และมีผู้เข้าร่วมงานกว่สร้อยคน สำหรับหนังสือเล่มนี้ สำนัhttp://www.ocac.go.th/news-detail-1780.htmlFri, 01 May 2020 06:00:00 +0000