ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม OCAC Feed Builder OCAC.go.thดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ขึ้นมอบรางวัลให้กับกุลสตรีศรีรัตนโกสินทร์ ๒๕๖๑http://www.ocac.go.th/news-detail-1876.htmlWed, 04 Dec 2019 06:00:00 +0000 พิธีเปิดนิทรรศการโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ (Young Artists Talent 4.0 #9)ครั้งที่ ๙http://www.ocac.go.th/news-detail-1875.htmlWed, 04 Dec 2019 06:00:00 +0000ภาพบรรยากาศงาน Bangkok Art Festival 2018 วันที่ 21-22 เมษายน 2561http://www.ocac.go.th/news-detail-1874.htmlWed, 04 Dec 2019 06:00:00 +000077 สาวงามกุลสตรีศรีรัตนโกสินทร์ โชว์ชุดผ้าไทยร่วมสมัย-ผ้าไทยท้องถิ่น สุดอลังการ ในงาน “ใต้ร่มพระบารมี 236 ปี กรุงรัตนโกสินทร์”http://www.ocac.go.th/news-detail-1873.htmlWed, 04 Dec 2019 06:00:00 +0000ร่วมการนำเสนอผลงานออกแบบชุดผ้าไทยร่วมสมัย ของกุลสตรีทั้ง 77ท่าน http://www.ocac.go.th/news-detail-1872.htmlWed, 04 Dec 2019 06:00:00 +0000 เดินทางศึกษาดูงานทางศิลปะ ณ เมืองSanta Fehttp://www.ocac.go.th/news-detail-1871.htmlWed, 04 Dec 2019 06:00:00 +0000ร่วมการฟังการบรรยาย เรื่อง งามอาภรณ์ งามศิลป์ งานแผ่นกรุงรัตนโกสินทร์และมีการอบรมมารยาทไทยhttp://www.ocac.go.th/news-detail-1870.htmlWed, 04 Dec 2019 06:00:00 +0000งานเปิดมหกรรมวัฒนธรรม “ใต้ร่มพระบารมี 236 ปี กรุงรัตนโกสินทร์”http://www.ocac.go.th/news-detail-1869.htmlWed, 04 Dec 2019 06:00:00 +0000ร่วมชมการแสดงเดินแบบ ”งามอาภรณ์ งามศิลป์ งามแผ่นดินแห่งกรุงรัตนโกสินทร์” 77ท่าน จากทุกจังหวัดในประเทศไทยhttp://www.ocac.go.th/news-detail-1868.htmlWed, 04 Dec 2019 06:00:00 +0000การคัดเลือกการประกวดออกแบบลวดลายผ้า หัวข้อ ศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ร่วมสมัย http://www.ocac.go.th/news-detail-1856.htmlWed, 03 Jun 2020 06:00:00 +0000