ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม OCAC Feed Builder OCAC.go.thการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและจัดทำ STICKER LINE ครั้งที่ ๕http://www.ocac.go.th/news-detail-1546.htmlTue, 04 Dec 2018 06:00:00 +0000การอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและจัดทำ STICKER LINE ครั้งที่ ๔http://www.ocac.go.th/news-detail-1545.htmlTue, 04 Dec 2018 06:00:00 +0000โครงการค่ายเยาวชนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ดิจิตอลอาร์ต วันที่ 19 เมษายน ถึง 23 เมษายน 2560http://www.ocac.go.th/news-detail-1544.htmlTue, 04 Dec 2018 06:00:00 +0000กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมวัฒนธรรม "ใต้ร่มพระบารมี 235 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์" ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง 1-30 เมษายน 2560 กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมวัฒนธรรม "ใต้ร่มพระบารมี 235 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ น้อมรำลึกในพระมหhttp://www.ocac.go.th/news-detail-1539.htmlMon, 04 Jun 2018 06:00:00 +0000นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีทรงน้ำพระและรดน้ำขอพรของกระทรวงวัฒนธรรมโดยมีผู้บริหารระดับสูงและ ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมในพิธี ณ โรงแรมรอยัลซิตี้http://www.ocac.go.th/news-detail-1533.htmlWed, 04 Oct 2017 06:00:00 +0000ภาพบรรยากาศงาน BAF ครั้งที่ ๒ ณสยามประจำวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐ภาพบรรยากาศงาน BAF ครั้งที่ ๒ ณสยามประจำวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐http://www.ocac.go.th/news-detail-1523.htmlSat, 04 Mar 2017 06:00:00 +0000งานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Krabi Art Olympics 2018 งานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Krabi Art Olympics 2018 http://www.ocac.go.th/news-detail-1501.htmlSat, 03 Mar 2018 06:00:00 +0000การอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและจัดทำ STICKER LINE ครั้งที่ ๓http://www.ocac.go.th/news-detail-1499.htmlSat, 03 Feb 2018 06:00:00 +0000การอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและจัดทำ STICKER LINE ครั้งที่ ๒http://www.ocac.go.th/news-detail-1498.htmlSat, 03 Feb 2018 06:00:00 +0000การอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและจัดทำ STICKER LINE ครั้งที่ ๑http://www.ocac.go.th/news-detail-1497.htmlWed, 03 Jan 2018 06:00:00 +0000