ทำเนียบศิลปิน

กุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ

ฉายา
กุลทรัพย์ รุ่งฤดี, ปถพี่ฤดี, ภิรมย์ฤดี
สาขา
วรรณศิลป์
การศึกษา
 • ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2012ได้รับรางวัลศิลปินแห่งชาติ ประจําปี 2555
ผลงานที่ผ่านมา
 • มีผลงานเรื่องสั้นประมาณ 50 เรื่อง คัดสรร 37 เรื่องรวมพิมพ์เป็นเล่ม ชื่อ “แด่รัก”
 • เขียนนวนิยายเรื่องแรกชื่อ “ดรุณี” ร่วมกับเพื่อนนักเขียนคือสุภัทร สวัสดิรักษ์ สุดา นครนุรักษ์ เบญจมาศ และสาเรศ สิระมนัส
 • จันเจ้า
 • กาพย์แห่เรือเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
 • รัชดาภิเษกสมรสเฉลิมพระเกียรติ
 • สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
 • สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 • สารคดีเฉลิมพระเกียรติ
 • ทกวีนิราศตามลำคลองบางกอกน้อย
 • สารคดีหนึ่งเล่ม คือ “วันคืนสดใสในดินแดนออสซี่”