ทำเนียบศิลปิน

โกสินทร์ ขาวงาม

สาขา
วรรณศิลป์
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: โกสินทร์ ขาวงาม
การศึกษา
  • ปริญญาตรี สาขาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รางวัลที่เคยได้รับ
  • 2010เข้ารอบ 6 เล่มสุดท้ายรางวัลซีไรต์ประจำปี 2553
  • 2007พิมพ์รวมเล่มในโครงการรางวัลนายอินทร์อวอร์ด ประจำปี 2550 (เข้ารอบ 20 เรื่องสุดท้าย)
  • 2007เข้ารอบ 7 เล่มสุดท้ายรางวัลซีไรต์ประจำปี 2550
  • 2006รางวัลชนะเลิศประเภทบทกวีจากการประกวดหนังสือทำมือ – Thailand Indy Book Awards 2549
ผลงานที่ผ่านมา
  • 2010หนังสือรวมบทกวี “เมืองในแสงแดด”
  • 2007เรื่องสั้น “แม่กับอิมเพรสชั่นนิสต์”
  • 2007หนังสือรวมบทกวี “หมู่บ้านในแสงเงา”
  • 2005หนังสือรวมบทกวี “ป่าน้ำผึ้ง”