ทำเนียบศิลปิน

เขม ชุดทอง

ฉายา
เขมชาติ
สาขา
วรรณศิลป์
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: Khemachart Nongkhai
การศึกษา
 • ปริญญาโท มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2008- ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วรรณกรรมเยาวชน เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ปี 2551 - ได้รางวัลชมเชยงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ปี 2551 ประเภทหนังสือสําหรับวัยรุ่น 12 - 18 บันเทิงคดี
 • 2005-2006- ได้รางวัลดีเด่นสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ปี 2548 ประเภทหนังสือสําหรับวัยรุ่น 12 - 18 บันเทิงคดี - ได้รางวัล IBBY ในปี 2549
 • 2001ได้รางวัลแว่นแก้ว ปี 2544
ผลงานที่ผ่านมา
 • ลูกแม่น้ําโขง
 • เพื่อนรักริมโขง
 • มิตรภาพสองฝั่งโขง
 • อิฐพระองค์ดํา
 • เกลียวไหมใยกรรม
 • มนต์นาคา
 • คู่อลวน โน้ตอลเวง
 • ตะวัน
 • คนละห้องหัวใจดวงเดียวกัน