ทำเนียบศิลปิน

จันทรวรรณ สุนทรวรคุณ

ฉายา
วัน ณ จันทร์ธาร
สาขา
วรรณศิลป์
การศึกษา
  • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รางวัลที่เคยได้รับ
  • 1997รางวัลช่อการะเกดยอดเยี่ยม
ผลงานที่ผ่านมา
  • ทะเล จําปี ดนตรี ทราย
  • ฉันคือ?
  • เรื่องเล่ารอบกุฏิน้อย
  • ลิ้นชักที่เลิกใช้
  • ดาวในดวงตา