ทำเนียบศิลปิน

จำนงศรี หาญเจนลักษณ์

สาขา
วรรณศิลป์
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: จํานงศรี หาญเจนลักษณ์ Chamnongsi Hanchanlash ป้าศรี
การศึกษา
 • General Certificate of Education (Advanced Level) ประเทศอังกฤษ
รางวัลที่เคยได้รับ
 • รางวัลหนังสือดีเด่นแห่งชาติ สําหรับเด็กเล็ก 3 - 5 ปี จาก สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ จากนิทานภาพเรื่อง “ตุ๊กแกกับแจกลาย”
ผลงานที่ผ่านมา
 • หนังสือ Poems Tales เรื่อง On the White Empty Page – and more
 • งานบทกวีลงประจําใน Bangkok Post
 • หนังสือ “ดุจนาวากลางมหาสมุทร” สารคดีประวัติตระกูล “หวั่งหลี”
 • นิทาน “ตุ๊กแกกับแจกลาย”
 • เจ้าแสนแปดขา
 • หนังสือความเรียงเชิงธรรมะ “วิชาตัวเบา”
 • เข็นครกลงเขา
 • ฝนตกยังต้อง ฟ้าร้องยังถึง
 • เข็นครกตัวเบา