ทำเนียบศิลปิน

จิรัฏฐ์ เฉลิมแสนยากร

Jirat Chalermsanyakorn

ฉายา
สมุด ทีทรรศน์
สาขา
วรรณศิลป์
อีเมล[email protected]
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: facebook.com/gloomphim
การศึกษา
 • 2559อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (วรรณคดีเปรียบเทียบ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2017รางวัลบทวิจารณ์วรรณกรรม กองทุนม.ล. บุญเหลือ เทพยสุวรรณฯ
 • 2016รางวัลชายคาเรื่องสั้นยอดเยี่ยม พ.ศ. 2559
 • 2016รางวัลออกแบบปกหนังสือดีเด่น โครงการ 100 Annual Book and Design Award ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559
 • 2013รางวัลบทวิจารณ์วรรณกรรม กองทุนม.ล. บุญเหลือ เทพยสุวรรณฯ
 • 2013รางวัลเรื่องสั้นรอบสุดท้ายพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทย พ.ศ. 2556
 • 2010รางวัลเรื่องสั้นยอดเยี่ยมสุภาว์ เทวกุลฯ พ.ศ. 2553
 • 2009รางวัลบทวิจารณ์วรรณกรรม กองทุนม.ล. บุญเหลือ เทพยสุวรรณฯ
ผลงานที่ผ่านมา
 • 2020ความเรียง กังวานแสง: บทบันทึกว่าด้วยนักเขียนและหนังสือ, สำนักพิมพ์ vote พ.ศ. 2553
 • 2019รวมเรื่องสั้น สถานการณ์ยังเป็นปกติ, สำนักพิมพ์แซลมอน พ.ศ. 2562 (นามปากกา สมุด ทีทรรศน์)
 • 2013รวมเรื่องสั้น ก่อนความหมายจะหายลับ, สำนักพิมพ์กลุ่มพิมพ์ พ.ศ. 2556 (นามปากกา สมุด ทีทรรศน์)
 • 2009รวมเรื่องสั้น 9 เรื่องสั้น, สำนักพิมพ์หนึ่ง พ.ศ. 2552
 • รวมบทวิจารณ์ วรรณกรรมดำดิ่ง: รวมบทวิจารณ์วรรณกรรมคัดสรร, สำนักพิมพ์กลุ่มพิมพ์