ทำเนียบศิลปิน

จุทส วิศัลยา

ฉายา
แก้ว ลายทอง
สาขา
วรรณศิลป์
การศึกษา
 • มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 1980รางวัลช่อการะเกด
 • รางวัล “สีสันอวอร์ด สาขาเพลงยอดเยี่ยม”
ผลงานที่ผ่านมา
 • 1996มโนรุ้ง
 • 1996เสียงสะท้อนของความรู้สึก (ร่วมกับ สมพงษ์ ทวี และ รักษ์ มนัญญา)
 • 1996เซ็กส์ล้อมเมือง ตํารา ไพ่ยิปซี ทํานายรักและปรารถนา
 • 1994คนไร้ราก
 • 1991พบกันที่เส้นขอบฟ้า (เขียนร่วมกับ สมพงษ์ ทวี)
 • 1989นิราศนรก
 • 1988มาลาชารี
 • 1987บันทึกไว้ยามฝนพรํา
 • 1986เสียงเคาะแผ่วบนผิวไม้
 • 1983ทางเงา
 • 1982คนไม่มีชื่อ (เขียนร่วมกับ สมพงษ์ทวี)
 • 1981รําพึงในคืนเปลี่ยว
 • 1980เรื่องสั้น “คําตอบที่ต้องถาม”
 • คนหลงเวลา (พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2528, พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2537)
 • เลขวันเกิดเปิดใจคน (ชื่อเดิม ถอดรหัสชีวิตจากตัวเลข)
 • รวมบทอุทานธรรมกวี อุระรังสี