ทำเนียบศิลปิน

เจตนา นาควัชระ

สาขา
วรรณศิลป์
การศึกษา
 • ปริญญาเอก Tübingen University, Germany
รางวัลที่เคยได้รับ
 • ได้รับเชิญให้เป็นปาฐก การศึกษาเพื่อความเป็นไทสนทนาครั้งปฐมฤกษ์ ซึ่งจัดโดยกลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท
 • ได้รับเชิญให้เป็นปาฐถก ในการแสดงปาฐกถาปฐมฤกษ์ของสถาบันปรีดี พนมยงค์
 • ได้รับ Research Prize in the Humanities จากมูลนิธิ Alexander von Humboldt เยอรมนี
 • เป็น Fulbright Visiting Professor ที่ U.C. Berkeley สหรัฐอเมริกา
 • Chevalier dans l’ordre des arts et des lettres จากฝรั่งเศส
 • Goethe Medal และ Bundesverdienstkreuz (First Class) จากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน
 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
ผลงานที่ผ่านมา
 • 2009ความอยู่รอดของมนุษยศาสตร์ไทย
 • 2005จากแผ่นดินแม่สู่แผ่นดินอื่น : รวมบทความวิชาการและบทวิจารณ์
 • 2005เก่ากับใหม่อะไรดี : มนุษยศาสตร์ไทยในกระแสของความเปลี่ยนแปลง
 • 2003จากตะวันออก-ตะวันตก สู่โลกาภิวัฒน์ทางปัญญา
 • 2001ครุ่นคิดพินิจนึก
 • 1998กวีนิพนธ์เยอรมัน : บทวิเคราะห์
 • 1979คู่มือ Leben des Galilei ของ Bertolt Brecht
 • 1978ทฤษฎีเบื้องต้นแห่งวรรณคดี
 • สรรนิพนธ์ : รายงานการวิจัย