ทำเนียบศิลปิน

เจนจบ ยิ่งสุมล

สาขา
วรรณศิลป์
การศึกษา
  • ปริญญาตรี จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
รางวัลที่เคยได้รับ
  • 1994รางวัลหนังสือสารคดียอดเยี่ยมสำหรับเยาวชนจากงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ประจำปี 2537
ผลงานที่ผ่านมา
  • 1994ตามรอยสุนทรภู่
  • ต้นไผ่พืชพันธุ์มหัศจรรย์ของโลก
  • พระพุทธรูปสำคัญในเมืองไทย
  • ลมหายใจแห่งชีวิต