ทำเนียบศิลปิน

เจริญ มาลาโรจน์

ฉายา
มาลา คําจันทร์, ก้าว จันทร์คําน้อย
สาขา
วรรณศิลป์
การศึกษา
  • ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลที่เคยได้รับ
  • 2007รางวัลชมเชยจากคณะกรรมการประกวดหนังสือดีเด่น กระทรวงศึกษาธิการ ประจําปี 2550
  • 1991ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ปี 2534
  • 1991รางวัลซีไรต์ปี 2534
  • 1981รางวัลชนะเลิศนวนิยายเยาวชนในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติประจําปี 2524
ผลงานที่ผ่านมา
  • 2007หัวใจพระเจ้า
  • 1991เจ้าจันท์ผมหอม นิราศพระธาตุอินทร์แขวน
  • 1991เจ้าจันท์ผมหอม
  • 1981นวนิยาย : หมู่บ้านอาบจันทร์