ทำเนียบศิลปิน

ชาตรี อนุเธียร

ฉายา
ชาตรี อนุเธียร, เฒ่ากระทง
สาขา
วรรณศิลป์
การศึกษา
  -
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2013รางวัลนราธิป โดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
ผลงานที่ผ่านมา
 • โรงเรียนกลางป่า (ภาค 1 - ภาค 2)
 • ปะฉะดะกับมะเร็ง
 • นักเลงดง
 • ยิ้มล็อก
 • ยิ้มยันป้าย
 • หัวเราะก้องป่า
 • เคนยา ซาฟารี
 • ฮาสุดขีด