ทำเนียบศิลปิน

ชูเกียรติ ฉาไธสง

สาขา
วรรณศิลป์
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: ชูเกียรติ ฉาไธสง
การศึกษา
 • ปริญญาตรี (ศิลปศึกษา) วิทยาลัยครูสวนสุนันทา (ปัจจุบัน - มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
รางวัลที่เคยได้รับ
  -
ผลงานที่ผ่านมา
 • รวมบทกวี : บทเพลงผู้พเนจร
 • ความเรียง : ระหว่างรอยเท้า
 • ในอ้อมกอดของชีวิต
 • ตํานานคนตํานานเพลง
 • ร้านเหล้ามีนิยาย
 • ความเรียงเชิงชีวประวัติ : เส้นสีแห่งชีวิต ประเทือง เอมเจริญ
 • สีชอล์กในเปลวเทียน ครูสังคม ทองมี
 • กระทิงดนตรี กวีชาวไร่ กระโดนชํานาญ
 • ศิลปินครูบ้านป่า สลา คุณวุฒิ (เขียนร่วมกับคม ทัพแสง)
 • ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ บนถนนสายราชครู
 • กําเนิดในยามพระเจ้าหลับใหล สายน้ําชีวิต พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์
 • จากนิวยอร์กถึงโตเกียว
 • พลอากาศเอกกําธน สินธวานนท์
 • นวนิยาย : ซิ่นตีนแดง