ทำเนียบศิลปิน

โตมร ศุขปรีชา

สาขา
วรรณศิลป์
การศึกษา
  • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รางวัลที่เคยได้รับ
    -
ผลงานที่ผ่านมา
  • Genderism
  • การปรากฏตัวของหญิงสาวในคืนฝนตก (แปล)
  • ลมฟ้าอาหาร
  • เติบโตอย่างไรไม่เจ็บปวด
  • Mailbox