คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

ถวัลย์ มาศจรัส

สาขา
วรรณศิลป์
การศึกษา
  • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รางวัลที่เคยได้รับ
  • ได้รับรางวัลชมเชยจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
  • ได้รับรางวัลดีเด่นประเภทบันเทิงคดีสําหรับเยาวชน
  • ได้รับรางวัลชมเชยจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
ผลงานที่ผ่านมา
  • รวมเรื่องสั้นชุด “ฟ้าหมาดฝน”
  • นวนิยายเรื่อง “กระท่อมแสงตะวัน”
  • รวมเรื่องสั้นชุด “หมอใบไม้”