คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

นรนิติ เศรษฐบุตร

Noranid Sethabud

ฉายา
น. สร้อยอินทนิล, น. เศรษฐบุตร
สาขา
วรรณศิลป์
การศึกษา
 • ปริญญาโท Columbia University, USA
รางวัลที่เคยได้รับ
  -
ผลงานที่ผ่านมา
 • ผลงานรวมเล่มทางวิชาการ : เสนาธิปไตย-ทหารกับการพัฒนาทางการเมืองไทยโลกที่สามกับการพัฒนาแบบโซเวียต
 • พรรคประชาธิปัตย์ : ความสําเร็จและความล้มเหลว
 • นัยประชาธิปไตยในวิถีการเมืองไทย
 • การเลือกตั้งของคนไทยในต่างประเทศ
 • รายงานการศึกษาเรื่อง ปัญหาชายแดนไทย-มาเลเซีย
 • วรรณกรรม : คําให้การเรื่องวรรณกรรมสร้างสรรค์ซีไรต์
 • ความเรียงเรื่อง “ชีวิตคนรับใช้ทูต”
 • นวนิยายเรื่อง “กุนซือ” (นามปากกา น. สร้อยอินทนิล)
 • นวนิยายเรื่ือง “คนพลัดถิ่น” (นามปากกา น. เศรษฐบุตร)
 • รวมเรื่องสั้นชื่อ “คนเล่นการเมือง”