ทำเนียบศิลปิน

นันทพร ศานติเกษม

ฉายา
ปิยะพร ศักดิ์เกษม
สาขา
วรรณศิลป์
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: ปิยะพร ศักดิ์เกษม, Nantaporn Piyasak Sarntigasem
การศึกษา
  -
รางวัลที่เคยได้รับ
 • รางวัลชมเชย สพฐ.
 • รางวัลดีเด่น สพฐ.
 • - รางวัลชมเชย สพฐ. - รางวัลชมเชยเซเว่นบุ๊คอวอร์ด
 • - รางวัลชมเชย สพฐ. - รางวัลยอด เยี่ยมเซเว่นบุ๊คอวอร์ด
 • - รางวัลชมเชย สพฐ. - รางวัลรองชนะเลิศเซเว่นบุ๊คอวอร์ด
ผลงานที่ผ่านมา
 • ตะวันทอแสง
 • ระบําดาว
 • ทราย สีเพลิง
 • ดอกไม้ในป่าหนาว
 • สุดสมรภูมิ
 • รากนครา
 • ใต้เงาตะวัน
 • ในบ่วงมนตรา
 • บัลลังก์แสงเดือน
 • ลับแลลายเมฆ
 • ในวารวัน
 • ตะวันเบิกฟ้า
 • แด่ดวงดาวในดวงใจ
 • น้ําเพชร
 • ลํานํา ในลมหนาว
 • ขอบฟ้าราตรี
 • ดั่งลมหวน
 • เพลงพระพรหม
 • ปลิวลมลวง