ทำเนียบศิลปิน

นิกร เภรีกุล

ฉายา
คามิน คมนีย์
สาขา
วรรณศิลป์
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: Kamin Kamani
การศึกษา
 • ปริญญาโท Cornell University, USA
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2013-2014- รางวัลดีเด่น สพฐ. หนังสือสําหรับเด็กวัยรุ่น (บันเทิงคดี) ใน การประกวดหนังสือดีเด่น ปี 2556 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทวรรณกรรมสําหรับเยาวชนเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ปี 2556 - Honour Book List ของ IBBY ประจําปี 2557
 • 2011นวนิยายเยาวชนรางวัลแว่นแก้ว ปี 2554
 • 2010นายอินทร์อะวอร์ด ปี 2553
 • 2004นายอินทร์อะวอร์ด ปี 2547
 • 2004สารคดีรางวัลชมเชยวรรณกรรม เยาวชนแว่นแก้ว ปี 2547
 • 2004รางวัลชนะเลิศ mBook Contest ปี 2547
ผลงานที่ผ่านมา
 • เย็นวันเสาร์-เช้า วันอาทิตย์
 • ใต้ฟ้าฟากกระโน้น
 • ช่วยกันเตะ... อย่า ให้ตาย!
 • ลอยนวล
 • ไปเป็นเจ้าชายในแคว้นศัตรู
 • ตามหาโจตัน
 • ตะลอนพม่าประสาเจ้าชาย
 • สุ(ข)นัขคอนโด
 • โลด เต้นบนเส้นด้าย
 • ลูกยางกลางห้วย
 • ใจเท่านั้นบันดาลแรง
 • เมื่อแม่ตื่น
 • หัว*ใจ*เท้า
 • ลูกนกจากคอน
 • ไปสู่ที่ชอบ-มายังที่รัก
 • เหมือนเวลาไม่เคยเปลี่ยน