ทำเนียบศิลปิน

บัวกันต์ วิลามาศ

Buagun Wilamas

ฉายา
กันเอง
สาขา
วรรณศิลป์
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: บัวกันต์ วิลามาศ
การศึกษา
  • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รางวัลที่เคยได้รับ
    -
ผลงานที่ผ่านมา
  • 2009คือตัวตนของคนนี้
  • 2004ลายของคน
  • 2002ความใฝ่ฝันที่รอวันหยั่งราก