ทำเนียบศิลปิน

ปกาศิต แมนไทยสงค์

ฉายา
พันธ์ ประเสริฐศักดิ์
สาขา
วรรณศิลป์
การศึกษา
  • ปริญญาตรี มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.)
รางวัลที่เคยได้รับ
  • ชนะเลิศเรื่องสั้น รางวัลนายอินทร์อะวอด
  • ชมเชย รางวัลแว่นแก้ว
ผลงานที่ผ่านมา
  • สารคดี : ริมฝั่งชานชรา
  • รวมเรื่องสั้น : กลางมรสุม