ทำเนียบศิลปิน

ประทีป ทองเกลี้ยง

ฉายา
แพร จารุ, ปาจรีย์, พันธกานต์
สาขา
วรรณศิลป์
การศึกษา
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย ประจวบวิทยาลัย
รางวัลที่เคยได้รับ
 • รางวัลชมเชยจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
ผลงานที่ผ่านมา
 • รวมเรื่องสั้น : ไก่ป่ากับกรงเมือง
 • รวมเรื่องสั้น : นอกหน้าต่าง
 • รวมเรื่องสั้น : สร้อยฟางหญ้า
 • รวมเรื่องสั้น : คนรักและหินหอย
 • วรรณกรรมเยาวชน : มานะกับอาม่า
 • วรรณกรรมเยาวชน : แผ่นหลังพ่อ
 • วรรณกรรมเยาวชน : ไผ่ไร้หนาม
 • วรรณกรรมเยาวชน : นกน้อย
 • วรรณกรรมเยาวชน : อาม่าที่รัก
 • วรรณกรรมเยาวชน : บ้านย่าสุขสันต์
 • นวนิยาย : ชีวิตนี้ต้องเดินต่อไป
 • นวนิยาย : บ้านในความรัก
 • นวนิยาย : เพื่อน
 • ความเรียง : เป็นมา เป็นอยู่ เป็นไป มูเสคี ป่าสนวัดจันทร์ ถึงกัลยาณิวัฒนา
 • ความเรียง : อ่านอร่อย อิ่มสนุก
 • เป็นมา เป็นอยู่ เป็นไป