ทำเนียบศิลปิน

ประมวล เพ็งจันทร์

Pramuan Pengchan

สาขา
วรรณศิลป์
การศึกษา
  • ปริญญาเอก Mysore University, India
รางวัลที่เคยได้รับ
  • 2008รางวัลหนังสือสารคดีดีเด่นแห่งชาติ สพฐ. ประจําปี พศ. 2551
ผลงานที่ผ่านมา
  • เราจะเดินไปไหนกัน
  • ประมวลความรัก
  • เดินสู่อิสรภาพ