ทำเนียบศิลปิน

พรศักดิ์ อุรัจฉัทชัยรัตน์

Pornsak Aurujchutchairut

ฉายา
จัตวาลักษณ์, แสงอุษา
สาขา
วรรณศิลป์
เบอร์โทรศัพท์081-314-8011
อีเมล[email protected]
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: พรศักดิ์ อุรัจฉัทชัยรัตน์ จัตวาลักษณ์
การศึกษา
  • ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
รางวัลที่เคยได้รับ
  • รางวัลชมเชยจากการประกวดหนังสือดีเด่นของ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ, รางวัลรองชนะเลิศและชมเชยนานมีบุ๊คส์อะวอร์ด
ผลงานที่ผ่านมา
  • ชีวะอําพราง
  • บ่วงเชือก
  • ปริศนาใต้เงาจันทร์
  • กาลมรณะ