ทำเนียบศิลปิน

พิเชฐ แสงทอง

สาขา
วรรณศิลป์
การศึกษา
  • ปริญญาเอก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รางวัลที่เคยได้รับ
    -
ผลงานที่ผ่านมา
  • บทกวี : ประเทศของท่าน บ้านของผม
  • ความเรียง : รำปากกาชักม้าก้านกล้วย
  • ความเรียง : ภูเขาทุ่งราบและทะเล
  • ความเรียง : วาทกรรมวรรณกรรม
  • ความเรียง : ประวัติศาสตร์ชุมชนในเขตป่าพรุควนเคร็ง
  • ความเรียง : ตำนานและเรื่องเล่าปรัมปราท้องถิ่นภาคใต้