ทำเนียบศิลปิน

พิทักษ์ ใจบุญ

Phithak Jaiboon

สาขา
วรรณศิลป์
การศึกษา
  • ภาควิชาเขียนแบบพิมพ์และโฆษณา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
รางวัลที่เคยได้รับ
  • บทกวีนิพนธ์ยอดเยี่ยม รางวัลปราศ ราหุล
  • บทกวีนิพนธ์ยกย่อง รางวัลปราศ ราหุล
  • บทกวีนิพนธ์ยกย่อง รางวัลปราศ ราหุล
ผลงานที่ผ่านมา
  • รวมบทกวีนิพนธ์ : ลูกของแม่ไม่มีสัญชาติ
  • บทกวีนิพนธ์เรื่อง เด็กหญิงแห่งเดือนกรกฎาคม รศ. 214
  • บทกวีนิพนธ์เรื่อง ภาพเขียนของเราที่ป้ายรถเมล์
  • บทกวีนิพนธ์เรื่อง น้องชาย