ทำเนียบศิลปิน

พิบูลศักดื์ ละครพล

ฉายา
มาชา, มาชารี
สาขา
วรรณศิลป์
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: พิบูลศักดิ์ ละครพล
การศึกษา
 • อนุปริญญา วิทยาลัยครูเชียงใหม่
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2017ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจําปี 2560
 • รางวัลชมเชยคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
 • รางวัลดีเด่นคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
 • รางวัลรวี โดมพระจันทร์
 • รางวัลลูกโลกสีเขียว
 • รางวัลวรรณกรรมแม่น้ําโขง
ผลงานที่ผ่านมา
 • ถนนสีแดง
 • แล้วจะเก็บดอกไม้มาฝาก
 • เมืองไทยไม่ใช่ของคุณคนเดียว
 • ความรักจะอยู่กับเรา
 • เรื่องรักในคืนหนาว
 • แด่หนุ่มสาว
 • หุบเขาแสงตะวัน
 • ขอความรักบ้างได้ไหม
 • ทุ่งหญ้าสีน้ําเงิน
 • นกสีฟ้า
 • ทุ่งโล่งดงลึก
 • วัยฝันวันเยาว์
 • หน้าต่างสายลม
 • บ้านดวงใจ
 • กระโจมดาว
 • ห้องสีขาวใต้หลังคา
 • บทกวีจากภูเขา”
 • ดอกไม้ถึงคนหนุ่มสาว
 • บทกวีแห่งความรัก
 • บันทึกผู้ผ่านทาง
 • ท่องเที่ยววันหยุด
 • ปุยฝ้ายเด็กดี