ทำเนียบศิลปิน

พิมใจ จูกลิ่น

ฉายา
เดือนวาด พิมวนา
สาขา
วรรณศิลป์
การศึกษา
 • ปริญญาตรี วิทยาลัยอาชีวศึกษา
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2003รางวัลซีไรต์ประจําปี 2546
 • 2003รางวัลซีไรต์ประจําปี 2546
 • เข้ารอบสุดท้ายรางวัลซีไรต์
 • รางวัลช่อการะเกด
ผลงานที่ผ่านมา
 • ฝันแห้งและเรื่องอื่น ๆ
 • ทุกข์หฤหรรษ์
 • สัมพันธภาพ
 • แดดสิบแปดนาฬิกา
 • หนังสือเล่มสอง
 • รื่องสั้นขนาดยาว คุณสงครามนวนิยาย ช่างสําราญ
 • อาชญารมณ์ต่อเนื่อง