ทำเนียบศิลปิน

มนตรี ศรียงค์

Montri Sriyong

สาขา
วรรณศิลป์
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: มนตรี ศรียงค์
การศึกษา
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมหาวชิราวุธ สงขลา
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2007รางวัลซีไรต์ ปี 2550
 • เข้ารอบ longlist รางวัลซีไรต์
 • รางวัลพิเศษเซเว่นบุ๊คส์อวอร์ด
ผลงานที่ผ่านมา
 • นวนิยาย : รุสนี
 • เรื่องของพวกเขา เราไม่เกี่ยว ?
 • รวมบทกวี : โลกในดวงตาข้าพเจ้า
 • การพังทลายของทางช้างเผือก
 • ดอกฝัน : ฤดูฝนที่แสนธรรมดา
 • ดอกตะแบกเริ่มบาน
 • รวมเรื่องสั้น The Duckduck's Manifesto