ทำเนียบศิลปิน

มานพ แก้วสนิท

Manop Keaosanit

สาขา
วรรณศิลป์
ที่อยู่ปัจจุบัน
1/6 หมู่ที่ 1 น้ําน้อย หาดใหญ่ สงขลา
เบอร์โทรศัพท์083-191-4300, 089-976-8631
อีเมล[email protected]
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: มานพ แก้วสนิท
การศึกษา
 • 2503ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านโปะหมอ จ.สงขลา
 • 2506ประถมศึกษาปีที่ 7 โรงเรียนวัดเทพชุมนุม จ.สงขลา
 • 2509มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหาดใหญ่ จ.สงขลา
 • 2514ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง วิทยาลัยครูสงขลา
 • 2516การศึกษาบัณฑิต วิทยาลัยวิชาการศึกษาสงขลา (กศ.บ. วิชาเอกภาษาไทย)
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2008ได้รับการคัดเลือกยกย่องเป็นศิษย์เก่าเกียรติยศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปี พ.ศ. 2551
 • 2004ได้รับการคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี พ.ศ. 2547 (ภาคสังคมทั่วไป) กลุ่มศิลปวัฒนธรรม
 • 2002ได้รับโล่เชิดชูเกียรติคุณจากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เป็นศิลปินดีเด่น จังหวัดสงขลา สาขาวรรณศิลป์ (กวีนิพนธ์ เรื่องสั้น)
 • 1996ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในการประกวดต้นฉบับหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ-พระเจ้าอยู่หัว ของชมรมสร้างเสริมหนังสือเด็กและเยาวชน กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อปี พ.ศ. 2539
 • 1995ได้รับรางวัลวรรณกรรมเยาวชนดีเด่น ในโครงการประกวดวรรณกรรมเยาวชนต้นอ้อ ครั้งที่ 1 เมื่อปี พ.ศ. 2538
 • 1981ได้รับรางวัลชมเชยจากงานสัปดาห์หนังสือ แห่งชาติ ประจำปี 2524 ในฐานะเป็นหนังสือประเภทบันเทิงคดีสำหรับเด็กก่อนวัยรุ่น
 • 1980ได้รับรางวัลชมเชยจากงานสัปดาห์หนังสือ แห่งชาติ ประจำปี 2523 ในฐานะเป็นหนังสือประเภทบันเทิงคดีสำหรับเด็กก่อนวัยรุ่น
 • 1979ได้รับรางวัลจากคณะอนุกรรมการพิจารณาผลฝานทางสื่อมวลชนที่เกี่ยวข้องกับเด็ก กระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2522 ประเภทหนังสือเด็ก ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
 • 1979ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเรื่องสั้นสำหรับเด็กจากประเทศไทย จัดพิมพ์ในหนังสือ STORIES FROM ASIA TODAY BOOK ONE อันเป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นสำหรับเยาวชน โดยนักเขียนเอเซียร่วมสมัย จัดพิมพ์โดยศูนย์วัฒนธรรมเอเซียของยูเนสโก (Asia Cultural Centre for unesco) เมื่อปี พ.ศ. 2522 ประเทศญี่ปุ่น
 • ได้รับการคัดเลือกตามมาตรฐานที่สมาคมพัฒนาวิชาชีพครูแห่งประเทศไทย (สคท) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษากำหนด โดยคัดเลือกให้ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติในงานมหกรรมรวมพลังปฏิรูปการศึกษาไทย
 • ได้รับรางวัลวรรณกรรมเยาวชนดีเด่น ในโครงการประกวดวรรณกรรมเยาวชนต้นอ้อ ครั้งที่ 1 เมื่อปี พ.ศ. 2538
 • ได้รับคัดเลือกแปลเป็นภาษาอังกฤษ ลงพิมพ์ในหนังสือ Value Conflict in Thai Society : Agonies of Change Seen in Short Stories โดยสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หนังสือนี้เป็นผลของการศึกษาในโครงการศึกษาความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นโครงการของอีสต์ – เวสต์เซนเตอร์ สหรัฐอเมริกา
ผลงานที่ผ่านมา
 • 2005รวมนิทานพื้นบ้านภาคใต้ ชื่อ “ ยักษ์ เทวดา นางฟ้า เจ้าชายหูด ”
 • 2003สารคดีพื้นบ้าน “ ดูคน ดูวัน ปลูกบ้าน แต่งงาน ”
 • 2001สารคดีเกี่ยวกับคติชนวิทยาและวัฒนธรรมเชิงหรรษา “หรรษาชาวใต้”
 • 2000รวมนิทานพื้นบ้านภาคใต้ ชื่อ “ นายหัวแห้ง ”
 • 1998สารคดีเกี่ยวกับคติชนวิทยาและวัฒนธรรมเชิงหรรษา “ทักษิณหรรษา”
 • 1998รวมเรื่องสั้นชื่อ “ขำอันใด”
 • 1997รวมเรื่องสั้นชื่อ “เพราะเราเป็นครู”
 • 1997รวมเรื่องสั้นชื่อ “เธอคือความหวัง”
 • 1997รวมเรื่องสั้นชื่อ “คนในตู้”
 • 1997รวมเรื่องสั้นชื่อ “เฮฮาประสาครู”
 • 1997รวมเรื่องสั้นชื่อ “ ครูขี้หมำ ”
 • 1997รวมเรื่องสั้นชื่อ “ ยิ้มครูภูธร ”
 • 1986สิงโตหิน รวมนิทานคติสำหรับเด็ก
 • 1981เรื่องสั้นชีวิตชนบท ชุดที่ 2
 • 1980นิทานชาวบ้านภาคใต้
 • 1980เรื่องสั้น ชื่อ ความเปลี่ยนแปลง
 • 1979รวมเรื่องสั้นชื่อ “เรื่องยิ้ม ๆ จากโรงเรียน”
 • 1978รวมเรื่องสั้นชื่อ “เธอไม่ได้เป็นโสเภณี”
 • 1978รวมเรื่องสั้นชื่อ “แล้งเข็ญที่เป็นอยู่”
 • 1978รวมเรื่องสั้นชื่อ “ครูฮานักเรียนเฮ”
 • 1976เรื่องสั้นชีวิตชนบท
 • สารคดีพื้นบ้าน “ภูมิปัญญาตายาย”
 • สารคดีพื้นบ้าน “สุภาษิตและสำนวนเปรียบเทียบของชาวใต้”
 • สารคดีเกี่ยวกับคติชนวิทยาและวัฒนธรรมเชิงหรรษา “เฮฮาชาวใต้”
 • รวมเรื่องสั้นชื่อ “เรื่องจากหมู่บ้าน”
 • รวมเรื่องสั้นชื่อ “ครูป่าจากป่าใต้”
 • รวมเรื่องสั้นชื่อ “ยิ้มครูบ้านนอก”
 • รวมเรื่องสั้นชื่อ “เฮฮาหน้ากระดาน”
 • รวมเรื่องสั้นชื่อ “ครูตีนเปลือย”
 • รวมนิทานพื้นบ้านภาคใต้สำหรับเยาวชนชื่อ “กาลครั้งนั้น”
 • รวมนิทานพื้นบ้านภาคใต้สำหรับเยาวชนชื่อ “ผีไทยกับผีต่างชาติ”
 • รวมนิทานพื้นบ้านภาคใต้ ชื่อ “ นิทานพื้นบ้านไทยสี่ภาค เล่ม 2 ”
 • รวมเรื่องสั้นชุด “ชนบทที่รัก”
 • รวมเรื่องสั้นชุด “เด็กบ้านนอก”
 • รวมเรื่องสั้นชื่อ “ลูกชาวสวนยาง”
 • รวมเรื่องสั้นสำหรับเยาวชนชื่อ “น้องเล็ก ถึงร้ายก็รัก”
 • รวมเรื่องสั้นสำหรับเยาวชนชุด “น้องเล็กที่แสนซน”
 • เรื่องสั้นสำหรับเด็ก
 • งานเขียนชื่อ “เด็กน้อยแห่งท้องทุ่ง”
 • งานเขียนชื่อ “ไข่นุ้ยไปโรงเรียน”
 • งานเขียนชื่อ “โลกสวยด้วยพระบารมี”
 • งานเขียนชื่อ “เพื่อนบ้านเพื่อนรัก”