ทำเนียบศิลปิน

มาโนชญ์ เพ็งทอง

ฉายา
วาปี คำโปตา
สาขา
วรรณศิลป์
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: มาโนชญ์ เพ็งทอง
การศึกษา
  • ปริญญาตรี คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลที่เคยได้รับ
    -
ผลงานที่ผ่านมา
  • ลมหายใจในไพรพฤกษ์ (สํานักพิมพ์ประพันธ์สาส์น)